Dầu xả Plumping.Rinse (Dành cho tóc mỏng, ít, dầu)

748,000 VNĐ 700,000 VNĐ

Dầu xả Plumping.Rinse (Dành cho tóc mỏng, ít, dầu)

748,000 VNĐ 700,000 VNĐ